Doczyszcze.pl

Z nami doczyścisz wszystko!

Reklama

 

Jeśli chcesz wyczyścić wannę i umywalkę przeczytaj poniższy artykuł.

Więcej…

Na powierzchni muszli pisuaru osadzają się osady po moczu.

Czyszczenie pisuaru jest proste, nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji. Polega na ręcznym usuwaniu odpadów wrzuconych do  muszli (pety itd.) i osadów moczu przy użyciu  środka uriclean, szczotki oraz szmatki. Uriclean zawiera substancje czyszczące, antybakteryjne i konserwujące powierzchnię pisuaru.

Więcej…

Jeśli korzystasz już z bidetu, warto wiedzieć, jak zachować go w czystości.

Więcej…

Utrzy­ma­nie w czy­sto­ści ła­zien­ko­we­go lu­stra to nie lada wy­zwa­nie.

Smugi, które po­zo­sta­wi­ła para wodna, ślady po pa­ście do zębów i la­kie­rze do wło­sów sku­tecz­nie od­bie­ra­ją mu blask. Po­znaj­cie kilka ba­nal­nie pro­stych za­bie­gów, dzię­ki któ­rym wasze lu­stro nie za­pa­ru­je pod­czas ką­pie­li i bę­dzie lśni­ło jak nowe.

Więcej…

Reklama

Reklama

Sonda

Czego używasz do zmywania podłogi?
 

Ekologia

Statystyki

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości